Đóng

Lĩnh vực hoạt động

1. Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón.

2. Xuất nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón.

3. Tư vấn, cung cấp trang thiết bị sản xuất rau, cây trồng hữu cơ.

4. Sản xuất  và cung ứng cây giống các loại dược liệu.

5. Sản xuất và kinh doanh thức ăn và giống vật nuôi, đầu tư trang trại.