Đóng

Tháng Chín 25, 2017

NPK 12.5.10+14S

NPK 12.5.10+14S


 image12

Công dụng: NPK (12-5-10+14S) là sự cân đối các liều lượng và tỷ lệ Đạm – Lân – Kali, đây là 3 nguyên tố cần thiết nhất cho cây trồng phục hồi nhanh, tăng trưởng mạnh, nảy chồi, kích thích ra hoa, đậu quả, xuống củ, vào hạt. Tăng khả năng đề kháng, hạn chế sâu bệnh, chống chịu tốt với hạn, rét. Cải tạo độ phì nhiêu cho đất, tăng năng suất cây trồng, phẩm chất tốt.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng

Thời kỳ bón

Lượng bón (kg/sào)

Lúa

Thúc 1

10 – 12 kg

Thúc 2

10 – 12 kg

Ngô

5 – 7 lá

12 – 15 kg

Xoáy nõn

8 – 10 kg

Rau màu, đậu đỗ, dưa hấu, dưa leo cà chua …

Thúc

8 – 10 kg/đợt

Cây ăn quả

3 lần/năm

0,5 – 1 kg/gốc/năm

Cây công nghiệp

1 lần/năm (đầu mùa mưa)

0,5 – 1 kg/gốc/năm

Phân bón thúc Related