Đóng

Quy mô sản xuất

Nhà máy số 1: Xây dựng năm 2005 tại cụm công nghiệp Nam Sách, Hải Dương với tổng diện tích 2,0 ha.

Nhà máy số 2: Xây dựng năm 2012,tại cụm công nghiệp Kim Thành, Hải Dương với tổng diện tích 10 ha.

Tổng sản lượng các loại phân bón hàng năm đạt 55.000 – 60.000 tấn.

– Nhà máy đặt tại địa điểm thuận lợi đường bộ và đường thủy cho việc giao nhận hàng hóa.