Đóng
image3

NPK 10.5.3+TE

NPK 10.5.3+TE   Công dụng: Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, kích thích…

Tháng Chín 25, 2017

Xem thêm
image2

NPK 9.6.3+TE

NPK 9.6.3+TE Công dụng: Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, kích thích bộ…

Tháng Chín 25, 2017

Xem thêm
image1

NPK 5.10.3+3SiO2+5S

NPK 5.10.3+3SiO2+5S Công dụng: Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, kích…

Tháng Chín 25, 2017

Xem thêm