Đóng

Tổ chức bộ máy

Hệ thống tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, đầy đủ các phòng ban với chức năng – nhiệm vụ cụ thể. Đội ngũ CBNV trẻ năng động, nhiệt tình, đoàn kết xứng đáng là đơn vị luôn trong top dẫn đầu về sản xuất phân bón.

sdtc