Đóng

Chính sách chất lượng

Công Ty CPĐT Vinaso sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Toàn thể lãnh đạo và CBCNV trong toàn công ty cam kết: Liên tục cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mãi mãi xứng đáng là đơn vị luôn trong top dẫn đầu về sản xuất phân bón.

– Tầm nhìn

Xây dựng công ty Vinaso trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phân bón về công nghệ sản xuất tiên tiến nhất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trong giai đoạn 2015-2025 và những năm tiếp theo.

– Sứ mệnh

Xây dựng nền nông nghiệp sạch, hiệu quả và bền vững.

– Giá trị cốt lõi

Cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất Nông nghiệp an toàn, để tạo ra những sản phẩm nông sản sạch – lợi ích cho sức khỏe con người.