Đóng

Tháng Chín 25, 2017

NPK 19.9.7+TE

NPK 19.9.7+TE


 image21

Công dụng:

– NPK 18.9.8+TE là sản phẩm phân bón cao cấp chuyên dùng cho cây lúa, trong thành phần của nó có đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng đa lượng giúp cây lúa ra rễ mạnh, hồi xanh nhanh, đẻ nhánh mạnh.

– NPK 18.9.8+TE là sự cân đối giữa các liều lượng và tỷ lệ Đạm – Lân – Kali, đây là 3 nguyên tố cần thiết nhất quyết định cho cây lúa sự sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao, phẩm chất gạo tốt.

– NPK 18.9.8+TE được sản xuất với qui trình công nghệ cao tao ra sản phẩm một màu có phù hợp với cây lúa trên mọi chân đất, mọi thời vụ.

Hướng dẫn sử dụng:

Thời kỳ bón

Lượng bón (kg/sào)

Lót

Bón trước khi bừa lần cuối

5 – 8 kg

Thúc 1 (Thúc đẻ nhánh)

Sau cấy hoặc sạ 10 – 15 ngày

8 – 10 kg

Thúc 2 (Thúc đòng)

Sau cấy hoặc sạ 37 – 45 ngày

8 – 10 kg

Phân bón đa công dụng Related